Pracovny
Práce s pomůckami
Aktivita z praktického života (sebeobsluha),
nácvik zapínání knoflíků.

Aktivity z praktického života jsou pro děti
do 3 let velmi důležité.

Čtení s dětmi je už posun od konkrétního
k abstraknímu (obrázky, písmo).

Děti do 3 let jsou velice sensitivní na estetiku.

Děti milují pečení koláčů.

Dítě do 3 let si už umí samo nalít pití.

Důležité je postarat se i o věci kolem sebe.

Geometrická tělesa, důležité je správné pojmenování
a to, že dítě může konkrétní tělesa držet v ruce.

Hudba, důležitá aktivita pro sebevyjádření.

I malinké děti do 3 let už používají při přípravě jídla nůž, škrabku, struhadlo, apod.

I malinké dítě již může pracovat s vodovkami a temperami.

Jazyková pomůcka, pojmenování předmětů.

Jazyková pomůcka, rodič dítěti pojmenovává předměty, následně je dítě schopné předmět ukázat a posléze samo pojmenovat.

Malování je důležitou formou sebevyjádření.

Péče o okolí.

Péče o sebe.

Pro malé děti je důležité malovat ve svislé poloze.

Převážná část aktivit u dětí do 3 let se týká
vlastní přípravy a konzumace jídla.

Při třídění se děti učí vnímat rozdílnosti.

Sebeobsluha.

Senzopsychomotorická pomůcka (svislé navlékání předmětů).

Senzopsychomotorická pomůcka, dítě se učí poznat menší, větší, největší.

Senzopsychomotorická pomůcka (úchopové puzzle).

Senzopsychomotorická pomůcka, vhazování tělesa.

Vše má svou strukturu, řád a děti jsou vedeny k dodržování.
MONTESSORI MATEŘSKÉ CENTRUM, Praha 6, Malá 2  |    |  tel.: +420 607 788 562

Partneři:

Agentura Špalíček Dovolená s dětmi Dětská hřiště Praha