Kontaktujte nás: +420736611270 | info@montecentrum.cz

Budování základů pro celoživotní učení

Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. A když jde o vzdělání, volba školního prostředí může mít obrovský vliv na budoucí úspěch a štěstí dítěte. Montessori školička nabízí jedinečný a efektivní přístup k vzdělávání, který připravuje děti na školu a zároveň podporuje jejich celkový rozvoj. Zde je několik důvodů, proč by rodiče měli zvážit Montessori školičku pro své dítě:

Proč  Montessori školička?


Individualizované učení:

 V Montessori školce není vzdělávání jednoho rozměru. Místo toho je každý dítě vnímán jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami a schopnostmi. Montessori průvodci pracují s dětmi individuálně, aby podpořili jejich zájmy a rozvoj.

Samořízené učení: 

Montessori prostředí podporuje děti v jejich přirozené touze objevovat a učit se. Děti mají volnost rozhodovat se, co a jak se budou učit, což podněcuje jejich vlastní zvědavost a samostatnost. Tento přístup k učení posiluje důvěru dětí ve vlastní schopnosti a motivuje je k trvalému vzdělávání.

Rozvoj sociálních dovedností: 

Montessori školka klade velký důraz na sociální interakci mezi dětmi různých věkových skupin. Díky tomu se děti učí spolupracovat, sdílet a komunikovat efektivně, což jsou klíčové dovednosti pro úspěch v životě.

Respekt k dítěti: 

Montessori průvodci  děti vedou s respektem a porozuměním. Dětem není vnucován žádný vzdělávací program, ale jsou podporovány ve svém vlastním tempu a stylem učení. Tento přístup pomáhá dětem rozvíjet se jako celistvé osobnosti a respektovat potřeby a názory druhých.

Příprava na školu i život: 

Montessori školka poskytuje dětem silné základy pro další vzdělávání, ale také je připravuje na život mimo školní prostředí. Děti se učí praktickým dovednostem, jako je samostatnost, rozhodování a řešení problémů, což jsou klíčové schopnosti pro úspěch v dospělosti.

Inspirativní prostředí: 

Montessori třídy jsou navrženy tak, aby podněcovaly zvědavost a kreativitu dětí. Jsou plné inspirativních materiálů a aktivit, které podporují zábavné učení a objevování. Díky tomu se děti rády učí a mají pozitivní vztah k vzdělání.


Montessori filozofie má 5 oblastí, ve kterých se děti vzdělávají a objevují nové smysluplné aktivity.

Praktický život

Zahrnuje samotné aktivity z běžného života. Jako je příprava jídla, mytí nádobí, úklid, praní, péče o sebe (oblékání, česání, smrkání, mytí rukou), péče o prostředí a rostliny. Nácvik k jednotlivým aktivitám může probíhat pomocí ,,trenažérů'' - pomůcky na přelévání, lžičkování, zapínací rámy, leštění, čištění bot. Díky tomu si děti tříbí jemnou a hrubou motoriku, zjemňují, zpomalují. Tím se připravují na reálný život a různé situace v něm.

Smyslová výchova

Jak už název sám napovídá, děti objevují své smysly a díky nim se pak učí novým vjemům. Slovo zde slouží jako třešnička na dortu. V této oblasti je kladen velký důraz na individuální vnímání dítěte. Pomocí smyslů děti vnímají celý svět okolo nás a seznamují se se svými emocemi a pocity. 

Jazyk

Děti prohlubují a upevňují své jazykové dovednosti. Rozšiřují si svojí slovní zásobu. Jakmile jsou motoricky připraveni, začínají psát a později i číst. Jazyk nevyužívá jen samotné pomůcky, ale dají se hrát různé tématické hry, probíhají rozhovry, čtení knížek a vyprávění. 

Matematika 

Děti se seznamují s matematikou už od 3 let. Nejprve se seznamují se samotným množstvím a až později přidávají k množství symboly. V Montessori matematice se děti seznamují s řády a učí se používat velká čísla (sčítání, odčítání, násobení a dělení).

Poznáváme svět

Děti v Montecentru  mohou poznávat věci a dění kolem sebe. Ať už pomocí speciálně připravených tématických poliček nebo pomocí pokusů, učí se rozlišovat živou a neživou přírodu. Do oblasti Poznáváme svět také patří práce s glóby a mapami, dějinami a časem. 

Zvolit Montessori školku pro své dítě je investicí do jeho budoucnosti. Tento unikátní vzdělávací přístup poskytuje dětem nejen pevné akademické základy, ale také podporuje jejich celkový rozvoj a připravuje je na úspěch v životě. Takže pokud hledáte prostředí, které skutečně zohledňuje potřeby vašeho dítěte a poskytuje mu optimální podmínky pro učení a růst, Montescentrum je tou správnou volbou.
pexels-karolina-grabowska-7692476 2.jpg